Gå till innehåll
Sammanfattning av spårad heap-minnestilldelningsdata
Visualisering av antal heap-minnestilldelningar med Flamegraph
Diagram över heap-minnestilldelningar över tiden

Heaptrack spårar alla minnestilldelningar och förser händelserna med noter om bakåtspårningar av stacken. Särskilda analysverktyg låter dig sedan tolka heap-minnesprofilen för att:

  • Hitta överbelastningsställen som behöver optimeras för att reducera programmets minnesanvändning.
  • Hitta minnesläckor, dvs. ställen där minne tilldelas som aldrig frigörs.
  • Hitta överbelastningsställen för tilldelningar, dvs. ställen i koden som orsakar många anrop till minnestilldelning.
  • Hitta tillfälliga tilldelningar, som är tilldelningar som direkt frigörs.

Linux

Installera på Linux Knappen fungerar bara med Discover och andra AppStream programbutiker. Du kan också använda distributionens pakethanterare.