Gå till innehåll

Heaptrack

Kategorier:   Utveckling
Sammanfattning av spårad heap-minnestilldelningsdata
Visualisering av antal heap-minnestilldelningar med Flamegraph
Diagram över heap-minnestilldelningar över tiden

Heaptrack spårar alla minnestilldelningar och förser händelserna med noter om bakåtspårningar av stacken. Särskilda analysverktyg låter dig sedan tolka heap-minnesprofilen för att:

  • Hitta överbelastningsställen som behöver optimeras för att reducera programmets minnesanvändning.
  • Hitta minnesläckor, dvs. ställen där minne tilldelas som aldrig frigörs.
  • Hitta överbelastningsställen för tilldelningar, dvs. ställen i koden som orsakar många anrop till minnestilldelning.
  • Hitta tillfälliga tilldelningar, som är tilldelningar som direkt frigörs.
Installera på
Linux
Knappen fungerar bara med Discover och andra AppStream programbutiker. Du kan också använda distributionens pakethanterare.

Utgåvor RSS

1.4.0 2022-06-15
1.3.0 2021-12-16