Gå till innehåll
Spela Kanagram
Kanagram är ett spel baserat på anagram av ord: pusslet är löst när bokstäverna i det hopblandade ordet är placerade i rätt ordning. Det finns varken någon gräns för hur lång tid det får ta, eller hur många försök som får göras för att lösa ordet. Funktioner som ingår är flera olika ordlistor, ett hjälpsystem med tips och fusk, en editor av ordlistor, och det tillåter att ordlistor uppdateras och distribueras via Heta nyheter. Gränssnittet är skalbart och lämpligt för barn.

Linux

Installera på Linux Knappen fungerar bara med Discover och andra AppStream programbutiker. Du kan också använda distributionens pakethanterare.

Utgåvor RSS

21.08.2 2021-10-07
21.08.1 2021-09-02
21.08.0 2021-08-12
21.04.3 2021-07-08