Gå till innehåll
Skärmbild av <no value>

Kbackup är ett program som låter dig säkerhetskopiera data på ett enkelt, användarvänligt sätt

Funktioner:

  • Använder profilfiler med definitioner av kataloger och filer som ska inkluderas i eller exkluderas från säkerhetskopieringen
  • Målet för säkerhetskopieringen kan antingen vara en lokalt monterad enhet som en ZIP-enhet, USB-sticka, etc. eller en fjärrwebbadress
  • Kör automatiserade säkerhetskopieringar utan att använda ett grafiskt användargränssnitt

Linux

Installera på Linux Knappen fungerar bara med Discover och andra AppStream programbutiker. Du kan också använda distributionens pakethanterare.

Utgåvor RSS

21.08.2 2021-10-07
21.08.1 2021-09-02
21.08.0 2021-08-12