Gå till innehåll
Bråkövning med Kbruch

Kbruch är ett litet program för att öva räkning med bråk och procent. Olika övningar tillhandahålls för detta syfte, och du kan använda inlärningsläget för att öva dig på bråk. Programmet kontrollerar användarens indata och ger återmatning.

Funktioner:

  • Aritmetikövning: I den här övningen måste du lösa en given uppgift med bråk. Du måste skriva in täljare och nämnare. Detta är den huvudsakliga övningen.
  • Jämförelseövning: I den här övningen måste du jämföra storleken på två givna bråk, med symbolerna >, < eller =.
  • Konverteringsövning: I den här övningen måste du konvertera ett givet tal till ett bråk.
  • Faktoriseringsövning: I den här övningen måste du faktorisera ett givet tal i dess primtalsfaktorer.
  • Procentövning: I den här övningen måste du beräkna procent.

Linux

Installera på Linux Knappen fungerar bara med Discover och andra AppStream programbutiker. Du kan också använda distributionens pakethanterare.

Kbruch Installationsverktyg för Windows är också tillgängliga för nerladdning från binary-factory. Versionerna innehåller inte översättningar och är avsedda för utprovning. Delta gärna och hjälp oss förbättra dem!

Utgåvor RSS

21.08.2 2021-10-07
21.08.1 2021-09-02
21.08.0 2021-08-12
21.04.3 2021-07-08