Gå till innehåll

Kcachegrind

Kategorier:   Utveckling
Analys av profileringsdata med Kcachegrind

Kcachegrind; är ett visualiseringsverktyg för profileringsdata, använt för att ta reda på delarna med störst tidsåtgång vid körning av ett program.

Funktioner:

  • Kcachegrind åskådliggör profiler (dvs, körtidskarakteristik) för program på olika sätt, inklusive åskådliggörande av anropsdiagram och annotering med källkod och disassembler.
  • Det kan läsa in profiler skapade av cachesimulatorn och anropsspåraren Calltree, ett Valgrind-verktyg. Sålunda behöver inte profilering någon förberedelse, kan hantera delade bibliotek och arkitekturer med insticksprogram, och påverkar inte själva mätningen.
  • Konverterar skript för OProfile, Perl och PHP.
  • Byter mellan flera visualiseringslayouter.
  • Anropsdiagram kan exporteras som bild (PNG).
  • Visar samtidigt två händelsetyper i anrops- och annoteringsvyer.
Installera på
Linux
Knappen fungerar bara med Discover och andra AppStream programbutiker. Du kan också använda distributionens pakethanterare.
Hämta det från Snap Store

Utgåvor RSS

23.08.5 2024-02-15
23.08.4 2023-12-07
23.08.3 2023-11-09