Gå till innehåll

KEXI

Kategorier:   Kontor
Skärmbild av KEXI
Tabellvy
Frågekonstruktion
SQL-editor
Formulärkonstruktion
Rapportkonstruktion
Databasimport från MS Access

KEXI är ett visuell byggverktyg för databasprogram, en del av Calligra-sviten. Den kan användas för att skapa databasprogram, infoga och redigera data, ställa frågor och behandla data. Formulär kan skapas för att tillhandahålla ett anpassat gränssnitt för data. Alla databasobjekt (tabeller, frågor, formulär, rapporter, etc.) lagras i databasen, vilket gör det enkelt att dela data och konstruktion.

Funktioner:

  • Fullständigt visuell konstruktion av tabeller, frågor, formulär och rapporter
  • Ställa frågor, stöd för parameterbaserade frågor
  • Stöder databaserna SQLite, MySQL, PostgreSQL, xBase och Sybase/MS SQL Server
  • Det enda visuella verktyget för flera plattformar som enkelt kan importera data från MS Access-databaser
  • Stöd för frågekonstruktion i en dedicerad SQL-vy
  • Konstruktion och visning av relationsdata med användning av kombinationsrutor (uppslagning av kolumner)
  • Direkt datainmatning eller import med CSV-format
  • Låsbart användarläge, som låter dig stänga av alla kommandon relaterade till redigering av projektets konstruktion
  • Skript med användning av programspråken Javascript, Python eller Ruby (experimentellt)
Installera på
Linux
Knappen fungerar bara med Discover och andra AppStream programbutiker. Du kan också använda distributionens pakethanterare.