Gå till innehåll
Keysmith

Keysmith genererar symboler för tvåfaktors inloggningar (2FA)

  • Tids- och kondensatbaserad OTP

Linux

Installera på Linux Knappen fungerar bara med Discover och andra AppStream programbutiker. Du kan också använda distributionens pakethanterare.

Utgåvor RSS

21.08 2021-08-31
21.07 2021-07-20
21.06 2021-06-10

Plasma Mobile Gear 21.06 release

  • Basic support for account issuer property in keysmith
  • Support configuring issuer when adding new account
  • Support for configuring advanced HOTP/TOTP token details
  • Reduce latency when re-computing tokens
  • Add basic support for otpauth:// URI parsing
  • Allow to accept otpauth:// URI from command line
  • Add a page to recover when account turns out to be already used while adding it
  • Add actions to dismiss/cancel an add account form
  • Respond to D-Bus activation, allows to open keysmith when already running