Gå till innehåll
Dokumentredigering i Kile

Kile är en användarvänlig Tex- och Latex-editor av KDE. Kile ger dig möjlighet att använda hela Latex funktionalitet i ett grafiskt gränssnitt, och har en interaktiv förhandsgranskningsmekanism för att enkelt kunna se redigeringsresultatet.

Funktioner:

 • Kompilera, konvertera och visa dokumentet med ett klick
 • Automatisk komplettering av Tex- och Latex-kommandon
 • Mallar och guider gör att mycket lite arbete behövs för att påbörja nya dokument
 • Enkelt att infoga många standardtaggar och symboler, och möjlighet att definiera (ett godtyckligt antal) användardefinerade taggar
 • Invers och framåtsökning: Klicka i DVI-visningen och gå till motsvarande Latex-rad i editorn, eller gå från editorn till motsvarande sida i visningen
 • Det är mycket enkelt att hitta kapitel eller avsnitt. Kile skapar en lista av alla kapitel, etc., i dokumentet. Listan kan användas för att gå till motsvarande avsnitt
 • Samla dokument som hör ihop i ett projekt
 • Enkelt att infoga hänvisningar och referenser vid användning av projekt
 • Flexibelt och smart byggsystem för att kompilera Latex-dokument
 • Snabbgranskning: Förhandsgranska en markerad del av dokumentet
 • Enkel tillgång till olika hjälpkällor
 • Avancerade redigeringskommandon

Linux

Installera på Linux Knappen fungerar bara med Discover och andra AppStream programbutiker. Du kan också använda distributionens pakethanterare.

Kile Installationsverktyg för Windows är också tillgängliga för nerladdning från binary-factory. Versionerna innehåller inte översättningar och är avsedda för utprovning. Delta gärna och hjälp oss förbättra dem!

 • Stabil version. Skapad från den senaste versionen av den stabila grenen. Innehåller de senaste felrättningarna.
 • Instabil version. Skapad från den senaste versionen av utvecklingsgrenen.