Gå till innehåll
Dokumentredigering i Kile

Kile är en användarvänlig Tex- och Latex-editor av KDE. Kile ger dig möjlighet att använda hela Latex funktionalitet i ett grafiskt gränssnitt, och har en interaktiv förhandsgranskningsmekanism för att enkelt kunna se redigeringsresultatet.

Funktioner:

 • Kompilera, konvertera och visa dokumentet med ett klick
 • Automatisk komplettering av Tex- och Latex-kommandon
 • Mallar och guider gör att mycket lite arbete behövs för att påbörja nya dokument
 • Enkelt att infoga många standardtaggar och symboler, och möjlighet att definiera (ett godtyckligt antal) användardefinerade taggar
 • Invers och framåtsökning: Klicka i DVI-visningen och gå till motsvarande Latex-rad i editorn, eller gå från editorn till motsvarande sida i visningen
 • Det är mycket enkelt att hitta kapitel eller avsnitt. Kile skapar en lista av alla kapitel, etc., i dokumentet. Listan kan användas för att gå till motsvarande avsnitt
 • Samla dokument som hör ihop i ett projekt
 • Enkelt att infoga hänvisningar och referenser vid användning av projekt
 • Flexibelt och smart byggsystem för att kompilera Latex-dokument
 • Snabbgranskning: Förhandsgranska en markerad del av dokumentet
 • Enkel tillgång till olika hjälpkällor
 • Avancerade redigeringskommandon

Linux

Installera på Linux Knappen fungerar bara med Discover och andra AppStream programbutiker. Du kan också använda distributionens pakethanterare.