Gå till innehåll

Minröjaren

Kategorier:   Spel
Skärmbild av Minröjaren
Minröjaren är ett klassiskt minröjarspel. Idén är att frilägga alla rutor utan att detonera några minor. När en mina detonerar är spelet slut.
Installera på
Linux
Knappen fungerar bara med Discover och andra AppStream programbutiker. Du kan också använda distributionens pakethanterare.
Hämta det från Snap Store

Hur man spelar

Mål: Hitta alla dolda minor i minfältet.

För att spela Minröjaren måste du använda musen och dess tre knappar för att avtäcka eller flagga rutorna (med en mus som har två knappar, åstadkommer man i allmänhet ett klick på mittenknappen genom att samtidigt trycka på vänster och höger musknapp).

Att klicka med musens vänsterknapp avtäcker en ruta. Om det finns en mina där, sprängs den och spelet är slut. Om det inte finns en mina under rutan, rensas rutan och om det inte finns andra minor i närheten, försvinner rutan inklusive alla rutor i närheten utan minor. Om det finns minor i närheten visas en siffra som ange hur många grannrutor som innehåller minor. Det finns åtta grannrutor till varje ruta (med undantag för kant- och hörnrutor).

Observera: Vänsterklick på en flaggad ruta är säkert och gör ingenting.

Att klicka med höger musknapp markerar att en ruta innehåller en mina (genom att placera ut en röd flagga på den). Att klicka två gånger med knappen markerar den som osäker (genom att placera ett frågetecken på den). Markering som osäker kan vara användbar när du är förbryllad över minornas positioner. Musens mittenknapp rensar omgivande rutor om rätt antal rutor redan är flaggade. Den är mycket användbar eftersom det går mycket snabbare än att avtäcka varje enskild ruta. Försäkra dig om att flaggorna är placerade rätt, om inte skulle du kunna spränga en mina.

Utgåvor RSS

4.0.24050 2024-05-23
4.0.24022 2024-04-11
4.0.24021 2024-03-21
4.0.24020 2024-02-28
4.0.23085 2024-02-15