Gå till innehåll

Kmplot

Kategorier:   Utbildning
Kvadratisk funktion, dess derivata och integral uppritade med Kmplot
Kmplot är ett program för att rita funktionsgrafer, deras integraler eller derivator. Graferna kan färgläggas och visningen är mycket inställningsbar, skalbar och kan zoomas. Programmet innehåller en kraftfull matematisk tolk, olika typer av diagram (kartesiska, parametriserade, polära, implicita, differentiella), och tillhandahåller enkla matematiska verktyg såsom att hitta maximum eller minimum av en funktion. Parametriserade funktioner kan åskådliggöras genom att justera den variabla parametern via ett skjutreglage. Diagram kan exporteras som bilder med bitavbildningsformat (BMP, PNG) och kan skrivas ut.
Installera på
Linux
Knappen fungerar bara med Discover och andra AppStream programbutiker. Du kan också använda distributionens pakethanterare.
Hämta det från Snap Store

Utgåvor RSS

1.3.23085 2024-02-15
1.3.23084 2023-12-07
1.3.23083 2023-11-09