Gå till innehåll

Erövring

Kategorier:   Spel
Skärmbild av Erövring
Erövring är en version av Gnu-Lactic Konquest. Spelare erövrar andra planeter genom att skicka farkoster till dem. Målet är att bygga ett interstellärt imperium och slutligen erövra alla andra spelares planeter.
Installera på
Linux
Knappen fungerar bara med Discover och andra AppStream programbutiker. Du kan också använda distributionens pakethanterare.
Hämta det från Snap Store

Hur man spelar

När du startar Erövring, klicka på Nytt spel för att börja ett nytt spel. Då visas en dialogruta där du måste ange spelarnamnen, bestämma antal planeter, och hur många omgångar som tillåts. Du kan också använda slumpknappen för att få en ny karta. När du är klar, klicka på Ok för att starta spelet.

När spelet väl startar, visas spelbrädet. Tomma rutor är tom rymd, medan fyllda rutor identifierar de befintliga planeterna.

Från början äger varje spelare en planet. Planetens bakgrund är spelarens färg. Om du rör musen över en planet, kan du se ytterligare information. För planeter som ännu inte har erövrats av någon, ser du bara planetens namn. Informationen omfattar:

  • Planetens namn
  • Ägare
  • Farkoster
  • Produktion
  • Procentuell slagkraft

Planetens namn är sättet som man anger planeter i spelet. Planeter namnges alfabetiskt med stora bokstäver.

Ägare är den som äger planeten. Om planeten erövras av en annan spelare, ändras det.

Farkoster är antal farkoster på planeten.

Produktion är antalet farkoster som planeten bygger varje omgång.

Produktionen varierar från planet till planet, men förblir alltid samma.

Procentuell slagkraft är ett mått på effektiviteten hos farkosterna som produceras på planeten.

Attackflottor använder slagkraften hos avgångsplaneten, och försvarsflottor använder slagkraften hos planeten de försvarar.

Du kan enkelt se planetens namn, ägaren, och nuvarande antal farkoster på planeten i rutan där planeten finns. Ägaren representeras av planetens bakgrundsfärg, namnet visas i övre vänstra hörnet, och antal farkoster i nedre högra hörnet.

För att skicka farkoster från en planet till en annan, markera planeten du vill skicka farkoster från, skriv in antal farkoster i den gröna rutan i övre högra hörnet och tryck på returtangenten. Upprepa proceduren till du har skickat alla farkoster du vill. När du är klar, klicka på Avsluta omgång. När alla spelare har spelat en omgång, visas dialogrutor som ger senaste nytt. Spelet fortsätter på detta vis till en av spelarna äger hela galaxen.

Utgåvor RSS

2.4.24022 2024-04-11
2.4.24021 2024-03-21
2.4.24020 2024-02-28
2.4.23085 2024-02-15