Gå till innehåll
Interaktivt diagram av minnesanvändning över tid
Detaljerad ögonblicksanalys med visualisering av anropsgraf (kräver Kgraphviewer)
Sammanfattning av största minnesanvändning för alla allokerande funktioner

Massif visualisering är ett verktyg som åskådliggöra data från Massif, som inte är svårt att gissa. Man kör sitt program i Valgrind med --tool=massif och öppnar den skapade massif.out.%pid i verktyget. Massif-filer komprimerade med gzip eller bzip2 kan också öppnas direkt.

Funktioner:

  • Interaktivt diagram av minnesanvändning över tid.
  • Detaljerad ögonblicksanalys med visualisering av anropsgraf (kräver Kgraphviewer).
  • Sammanfattning av största minnesanvändning för alla allokerande funktioner.

Linux

Installera på Linux Knappen fungerar bara med Discover och andra AppStream programbutiker. Du kan också använda distributionens pakethanterare.

Utgåvor RSS

0.7.0 2017-09-07
0.4.0 2014-11-16
0.3 2011-11-07