Gå till innehåll

Parley

Kategorier:   Utbildning
Välja en övningssamling i Parley

Parley är ett är program för ordförrådsövning. Det hjälper dig att memorera ditt ordförråd, till exempel när du försöker lära dig ett främmande språk. Det stöder en mängd språkspecifika funktioner, men kan dessutom användas för andra inlärningsuppgifter. Det använder inlärningsmetoden med utspridd upprepning, vilket gör inlärning optimal. Ordförrådsamlingar kan laddas ner med "Hämta heta nyheter" eller skapas med den inbyggda editorn.

Övningsmetoder:

 • Snabbkort
 • Blandade bokstäver (ordna bokstäverna i ett ord)
 • Flerval
 • Skrivet
 • Språkspecifika övningar: artiklar, kompareringsformer, konjugeringar, synonymer/antonymer/omskrivningar
Installera på
Linux
Knappen fungerar bara med Discover och andra AppStream programbutiker. Du kan också använda distributionens pakethanterare.
Hämta det från Snap Store

Ytterligare information

Redigera ordförråd

 • Markera flera rader genom att trycka på en musknapp på den första posten och dra. Alternativt kan du trycka på Skift eller Ctrl när du markerar poster.
 • När du har markerat flera rader kan du till exempel ändra ordklass för hela markeringen. Använd helt enkelt redigeringsdialogrutan. Även när dialogrutan är öppen kan du ändra markering.
 • Nollställa betygen: Använd "Redigera post" (högerklicka på ordet) välj språkkombinationen du vill ha och klicka på nollställ betyg. Du kan göra det med vilken markering som helst. För att nollställa alla betyg använder du bara "Markera alla" och nollställer betygen.
 • Sök efter ord som börjar med "en" genom att skriva in "^en" i sökfältet. Ord som slutar med "slut" kan väljas genom att skriva in "slut$".
 • Sök efter en viss ordklass, t.ex. "substantiv" genom att skriva in "type:noun" på sökraden.
 • Det är möjligt att importera version 1-filer från www.vokabeln.de. Om de har saknade eller konstiga bokstäver kan det hjälpa att konvertera dem till unicode. Använd $recode ISO_8859-1..UTF8 filnamn.voc på kommandoraden. Öppna filen med Parley och spara igen med det inbyggda kvtml-formatet för att aktivera alla funktioner korrekt.
 • Bilder och ljudfiler sparas relativt till dokumentet om de finns i samma katalog eller i en underkatalog. Så för att kopiera ett dokument som inkluderar bilder, lägg bilderna i samma katalog eller skapa en underkatalog som innehåller bilderna. För närvarande fungerar bara lokala filer för bilder.
 • Ljudfilernas platser sparas på samma sätt som bilder, men det fungerar alldeles utmärkt att använda filer på andra datorer som http://någonting.org/ljudfil.ogg.
 • Ljud och ogg: Det verkar som om xine-lib har problem med korta ogg-filer (mindre än 2,7 sekunder). Så om ogg-filer inte fungerar (KDE:s Phonon använder för närvarande xine som ljudgränssnitt) prova dem i xine-spelaren. Om de inte fungerar där, prata med ansvariga för xine.

Övning

 • För att välja vilka ord du ska öva på, markera lektionerna till vänster.
 • Använd "Övning"->"Anpassa övning" för att ställa in språk och testtyp. Till exempel Flerval eller Skrivet (du skriver in ordet) eller Grammatik, etc.
 • Om du måste byta övningstyp ofta kan du lägga till "Anpassa övning" som en knapp i verktygsraden. Du kan också tilldela en genväg till den.
 • Du bör troligtvis aktivera blockering i menyn "Inställningar"->"Anpassa Parley".
 • Blockering: Om du hade rätt om en post, kommer den inte efterfrågas igen under den tid som anges här.
 • Konjugationer: Använd "Språk"->"Artiklar och pronomen" för att ställa in pronomen först. De kommer att visas i redigerings- och övningsdialogrutorna. Här kan du också aktivera dubbla konjugationer och välja om böjningar skiljer mellan maskulinum/femininum/neutrum för varje språk.

Skapa teman för Parley

För att skapa ett tema för Parley behöver man i huvudsak rita, eller ännu hellre, rita om en SVG-fil (skalbar vektorgrafik). Vi föreslår att Inkscape används för det ändamålet.

Ladda ner theme_reference.svgz. När du väl har öppnat den hittar du en handledning om hur du går tillväga.

Utgåvor RSS

24.05.2 2024-07-04
24.05.1 2024-06-13
24.05.0 2024-05-23
24.02.2 2024-04-11
24.02.1 2024-03-21
24.02.0 2024-02-28
23.08.5 2024-02-15