Gå till innehåll

Picmi

Kategorier:   Spel
Skärmbild av Picmi
Målet är att avslöja det dolda mönstret på spelbrädet genom att färglägga eller lämna rutorna tomma i ett rutmönster enligt de tal som anges vid sidan om rutmönstret. Detta är ett spel för en ensam spelare.
Installera på
Linux
Knappen fungerar bara med Discover och andra AppStream programbutiker. Du kan också använda distributionens pakethanterare.
Hämta det från Snap Store

Hur man spelar

Mål: Ett tomt bräde visas för spelaren, och en lista med tal för varje rad och kolumn. Talen representerar hur följder är organiserade inom en viss given rad eller kolumn. Exempelvis skulle talföljden 4 8 3 betyda att det finns uppsättningar med fyra, åtta, och tre använda celler, i den ordningen, med minst en tom cell mellan successiva grupper. Spelets syfte är att använda tipsen för att avslöja rätt lösning, och göra det så snabbt som möjligt.

Ett vänsterklick markerar eller avmarkerar en cell som använd, medan ett högerklick markerar eller avmarkerar en cell som tom. Det går att dra för att markera flera celler i en rad eller kolumn på en gång. Förfluten tid samt återstående använda celler visas i övre vänstra hörnet. Spelet är färdigt när väl alla använda celler har markerats riktigt.

Aktuell placering av rutor och kryss (som kallas 'tillstånd' i fortsättningen) kan sparas när som helst. Att spara ett nytt tillstånd skriver inte över tidigare sparade tillstånd. Att återställa ett tillstånd går alltid tillbaka till det senast sparade tillståndet. Det kan upprepas till inga fler sparade tillstånd återstår. Antal drag sedan det senast sparade tillståndet visas i statusraden.

Picmi inkluderar två spelvarianter: Slumpmässiga spel (skapade genom att välja Nytt i menyn skapas enligt vald svårighetsinställning. Alternativt kan de inkluderade förinställda spelen användas genom att välja Ladda.

Utgåvor RSS

2.0.24051 2024-06-13
2.0.24050 2024-05-23
2.0.24022 2024-04-11
2.0.24021 2024-03-21
2.0.24020 2024-02-28
2.0.23085 2024-02-15