Gå till innehåll

Step

Kategorier:   Utbildning
Fysiksimulering i Step

Step är en interaktiv fysiksimulator. Den låter dig utforska den fysiska värden genom simuleringar. Den fungerar så här: Du placerar några kroppar i diagrammet, lägger till några krafter som gravitation eller fjädrar, och klickar därefter på Simulera så visar Step dig hur diagrammet förändras enligt fysikens lagar. Du kan ändra alla egenskaper hos kropparna och krafterna i experimentet (till och med under simuleringen) och se hur det påverkar experimentets förlopp. Med Step kan du inte bara lära dig hur fysiken fungerar, utan också få en känsla för det.

Funktioner:

 • Simulering av klassisk mekanik i två dimensioner
 • Partiklar, dämpade fjädrar, gravitationskrafter och coulombkrafter
 • Stela kroppar
 • Detektering och hantering av kollisioner (för närvarande bara diskreta)
 • Mjuka (deformerbara) kroppar simulerade som system med partiklar och fjädrar redigerbara av användaren, ljudvågor
 • Molekyldynamik (för närvarande med användning av Lennard-Jones potentialen): gaser och vätskor, kondensering och avdunstning, beräkning av makroskopiska kvantiteter och deras varians
 • Enhetskonvertering och uttrycksberäkning: Du kan skriva in någonting i stil med "(2 dagar + 3 timmar) * 80 km/h", vilket accepteras som ett avståndsvärde (kräver libqalculate)
 • Felberäkning och felpropagering: Du kan skriva in värden som "1,3 ± 0,2" för alla egenskaper, och fel för alla beroende egenskaper beräknas med statistiska formler
 • Feluppskattning av evalueringsenheten: fel som införs av evalueringsenheten beräknas och läggs till användarinmatade fel
 • Flera olika evalueringsenheter: Upp till 8:e ordningens, explicit eller implicit, med eller utan adaptivt tidssteg (de flesta evalueringsenheter kräver GSL-biblioteket)
 • Styrverktyg för att enkelt hantera egenskaper under simuleringen (också med egna snabbtangenter)
 • Verktyg för att åskådliggöra resultat: grafer, mätare, spår
 • Sammanhangsberoende information för alla objekt, inbyggd Wikipedia-bläddrare
 • En samling exempel på experiment, och fler kan laddas ner via Hämta heta nyheter
 • Integrerade handledningar
Installera på
Linux
Knappen fungerar bara med Discover och andra AppStream programbutiker. Du kan också använda distributionens pakethanterare.
Hämta det från Snap Store

Ytterligare information

StepCore-bibliotek:

StepCore är det fysiska simuleringsbibliotek som Step bygger på. Det kan användas utan Step för komplexa simuleringar som kräver kodning eller i annan programvara som kräver fysisk simuleringsfunktionalitet. Det är konstruerat för att vara utbyggbart, inställbart och för att ge precis simulering.

Utgåvor RSS

24.05.1 2024-06-13
24.05.0 2024-05-23
24.02.2 2024-04-11
24.02.1 2024-03-21
24.02.0 2024-02-28
23.08.5 2024-02-15