Skip to content
Summary of tracked heap memory allocation data
Flamegraph visualization of number of heap memory allocations
Chart of heap memory allocations over time

Heaptrack, tüm bellek tahsislerini izler ve bu olayları yığın izleriyle açıklar. Ayrılmış analiz araçları daha sonra yığın bellek profilini yorumlamanıza izin verir:

  • uygulamanızın belleğin kapladığı alanı azaltmak için optimize edilmesi gereken etkin noktaları bulun
  • bellek sızıntılarını, yani hiçbir zaman tahsis edilmemiş belleği tahsis eden yerleri bulun
  • tahsis edilen noktaları, yani bir çok bellek ayırma çağrısını tetikleyen kod yerlerini bulun
  • tahsisin ardından bırakılacak olan, geçici tahsisleri bulun

Linux

Install on Linux This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.