Skip to content
Physical simulation in Step

Step bir etkileşimli fizik öykünücüsüdür. Fiziksel dünyayı simülasyonlarla keşfetmenize imkan verir. Şöyle çalışır: ekranda bazı nesneleri seçersiniz ve yerçekimi veya yay gibi kuvvetler eklersiniz, ardından Hesapla tuşuna tıkladığınızda Step fizik kurallarına göre ekranın nasıl dönüşeceğini gösterir. Deneyinizdeki cisimlerin/kuvvetlerin her özelliğini (simülasyon sırasında bile) değiştirerek bunun sonucu nasıl değiştirdiğini görebilirsiniz. Step ile fiziği sadece öğrenmez onu hissedersiniz!

Özellikler:

 • İki boyutlu klasik mekanik simülasyonu
 • Parçacıklar, sönümlemeli yaylar, yer çekimi ve coulomb kuvvetleri
 • Katı cisimler
 • Çarpışma algılama (şu anda sadece ayrık) ve idaresi
 • Yumuşak (form değiştirebilen), kullanıcının düzenleyebildiği parçacık-yay sistemleri, ses dalgaları
 • Moleküler dinamik (şu anda Lennard-Jones potansiyeli kullanıyor): gaz ve sıvı, yoğuşma ve buharlaşma, makroskopik miktarların ve sapmaların hesaplanması
 • Birim dönüştürme ve ifade hesaplama: "(2 gün + 3 saat) * 80 km/h" gibi bir ifade girebilirsiniz ve bu mesafe değeri (libqalculate gerektirir) olarak kabul edilecektir
 • Hata hesaplama ve yayılım: her özellik için "1.3 ± 0.2" gibi değerler girebilirsiniz ve tüm bağımlı özelliklerin hataları istatistik formülleri kullanılarak hesaplanır
 • Çözücü hata tahmini: çözücü tarafından katılan hatalar hesaplanır ve kullanıcı tarafından girilen hatalara ilave edilir
 • Çeşitli farklı çözücüler: 8. dereceye kadar, açık ve kapalı, uyarlanabilir zamanlama varken ve yokken (çözücülerin çoğu GSL kitaplığını gerektirir)
 • Simülasyon sırasında özelliklerin kontrolü için araç (özel klavye kısayolları ile bile kullanılabilir)
 • Sonuçları görselleştirmek için araçlar: grafik, metre, izleyici
 • Tüm nesneler için içerik bilgileri, entegre wikipedia tarayıcı
 • Örnek deney koleksiyonu, daha çoğu KNewStuff ile indirilebilir
 • Bütünleşik öğreticiler

Linux

Install on Linux This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.

Sürümler RSS

21.08.2 2021-10-07
21.08.1 2021-09-02
21.08.0 2021-08-12
21.04.3 2021-07-08